Vi Köper

Har du begagnade kontorsmöbler som du vill sälja?

Istället för att du skall behöva kasta fullt funktionsdugliga begagnade kontorsmöbler så kan Soeco köpa, rekonditionera och vid behov reparera dem för att därefter sälja eller hyra ut dem till nya kunder.

Du får professionell hjälp med avveckling samtidigt som du får betalt för de begagnade kontorsmöbler som vi köper. Vi tycker att det är en smart win-win: du gör planeten en tjänst samtidigt som du får en slant på köpet!

Vi lämnar också garanti för att en lokal skall vara tömd i tid. Om vi mot förmodan missar en deadline får ni en ersättning om 10kr/m² och dag.

Hör
av dig!

Kontakta vår inköpare
Ola Sjödin på

046-27 27 132,
[email protected]
  • Vi kommer till er för en inventering.

  • Vi lämnar anbud på de kontorsmöbler som vi tror oss kunna sälja vidare.

  • Vi monterar ner och hämtar de begagnade kontorsmöblerna som vi köpt.

  • Självklart kan vi även hjälpa er med att forsla bort resterande möbler och se till att de demonteras i sina beståndsdelar och återvinns.

  • Klart! Tillsammans har vi gjort planeten en tjänst.

Soeco på Instagram

Jönköping
+46 36 55 05 000
Stockholm
+46 8 122 042 50
Göteborg
+46 31 76 29 900
[email protected]
Öppettider:
Mån-fred 8–17