Återanvända möbler bidrar till en mer hållbar värld

De flesta kontorsmöbler formges, produceras och säljs i en linjär affärsmodell med följd att viktiga naturresurser helt enkelt hamnar på soptippen.

Soeco vill bryta detta mönster och förändra den rådande attityden till slit-och-släng inom kontorsmöbelbranschen. Vi ser till att begagnade möbler ersätter nyproducerat på kontor, restauranger och andra offentliga miljöer. Det innebär också att färre nya möbler behöver tillverkas av nya råvaror och nytt material.

Vi börjar med att rekonditionera, renovera och reparera de möbler som vi tar in för att sedan se till att de återanvänds genom att de säljs eller hyrs ut till nya kunder. Ofta förädlar vi möbler och skapar helt nya funktioner utifrån våra kunders önskemål.

Vi ökar därmed den faktiska livslängden på kontorsmöbler (och/eller dess komponenter) och gör helt enkelt mer med mindre.

Detta är viktigt då möjligheten att öka den faktiska livslängden på en produkt spelar störst roll i en cirkulär affärsmodell.

Fördelarna med återanvända kontorsmöbler är att de bidrar till såväl ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Den ekonomiska hållbarheten uppstår till följd av att vi kan erbjuda kontorsmöbler till lägre priser till företag med begränsad budget.

Den miljömässiga hållbarheten bygger på att återanvändning av kontorsmöbler bidrar till minskad förbrukning. Slutligen uppstår det en social hållbarhet då vi skapar arbetstillfällen där olika sorters hantverkskompetens kommer till nytta.

 • Vi Måste Ha En Mer Hållbar Syn PÅ Avfall I Samhället

  EU har beslutat om en så kallad avfallshierarki, som också är antagen i svenska miljöbalken, vilken i grunden bygger på att det skall skapas så lite avfall som möjligt. För att visualisera detta har man tagit fram ”avfallstrappan”. Den visar hur vi alla på bästa sätt kan bidra till hållbarhet genom att minimera användandet av ej förnyelsebara resurser. I första hand ska vi vara medvetna om hur vi konsumerar. Tänk på att inte köpa saker i onödan om alternativet finns att låna eller hyra.

  Steg två handlar om att återanvända kontorsmöbler och andra produkter istället för att kasta dem (det är i detta området som Soeco i huvudsak verkar). Om det inte går att återanvända en produkt så skall den i nästa steg återvinnas. Detta sker t ex när vi sopsorterar. Om inte det heller är ett alternativ så skall man utvinna energi ur produkten genom att förbränna. Det sista steget är att deponera dvs slänga avfallet på en soptipp.

  Med ”avfallstrappan” som grund bidrar Soeco till hållbarhet genom återbruk och återanvändning av kontorsmöbler och kontorsinredning. Vi skapar också helt nya funktioner när vi bygger nya produkter utifrån spillmaterial och komponenter från produkter som vi fått in och demonterat. En så kallad upcyling för att använda ett lite tjusigare ord.

  Läs mer om vår medarbetarpolicy
 • Fördelarna med återanvända kontorsmöbler är att de bidrar till såväl ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet
 • GENOM ÅTERANVÄNDNING FÖRLÄNGER VI LIVSLÄNGDEN PÅ KONTORSMÖBLER OCH INREDNING

  Ett bra exempel på återanvändning är de drygt 30-tal unika kyrkstolar som vi hjälpte till att snöra om 2019. De blev framtagna på 1960-talet av domkyrkoarkitekten Eiler Græbe till den kombinerade kyrkan och krematoriet S:t Jakob i Landskrona. Efter 50 års tjänst var de i dåligt skick. Det var ett tålamodskrävande arbete men i gengäld så kommer de återanvända stolarna att kunna sprida glädje och bidra till nytta de kommande 50 åren i S:t Jakob.

  I vår värld är det mycket smartare att återanvända kontorsmöbler och andra produkter för offentlig miljö än att köpa nytt, då det är bättre för världen samtidigt som det är billigare och mer flexibelt för dig!

  Läs mer om vår medarbetarpolicy

Soeco på Instagram

Jönköping
+46 36 55 05 000
Stockholm
+46 8 122 042 50
Göteborg
+46 31 76 29 900
[email protected]
Öppettider:
Mån-fred 8–17