Andreu World

Andreu World har vuxit och utvecklats övertygad om att deras filosofi, känsla för detaljer, kvalitet och god design är grundläggande för att fortsätta vara ett eftertraktat möbelmärke nu och i framtiden. Kärnan i Andreu World är trä, där det inte finns något annat material som är unikt, varmt och ädelt. Träbearbetning är en filosofi i sig, det är ett sätt att relatera till världen. Med tiden har de strävat efter att behålla dessa kvaliteter i alla deras konstruktioner, oavsett material och teknik som används. Trä i arbetet, är synonymt med träarbetaren, där de har behållit samma experthänder som har lärt sig sitt hantverk under många år.

1 produkt

Scroll to Top