Kontorsinredning

Vill du ha en hållbar kontorsinredning?

I Soecos tjänsteutbud ingår inredningsrådgivning där vi bjuder på både inspiration, erfarenhet och kunskap kring hållbara och funktionella kontorsinredningar.

Vi träffas för en första grundläggande intervju kring de behov och önskemål ni har kring er nya hållbara kontorsinredning. Vi diskuterar färg, form och funktion samt budget och miljömål.

Ni vill kanske ha en kontorsinredning som är både behovsanpassad och aktivitetsbaserad. Med utgångspunkt från urvalet i vårt lager sätter vi samman ett förslag som vid behov kompletteras med en planlösningsritning.

Soeco på Instagram

Jönköping
+46 36 55 05 000
Stockholm
+46 8 122 042 50
Göteborg
+46 31 76 29 900
[email protected]
Öppettider:
Mån-fred 8–17