Hällestad Citadellstaden AB

En av alla kunder som Soeco levererat återbrukade kontorsmöbler till är Hällestad Citadellstaden som driver Landskronas modernaste kontors- och konferenslokaler.

Niklas Sjödin som är VD svarade på några korta frågor:
– Hur viktigt är hållbarhet för Hällestad och hur jobbar ni med dessa frågor?
– Det är mycket viktigt vi försöker alltid välja hållbara produkter.
– Varför valde ni att köpa återbrukade möbler via Soeco?
– För att det ligger i tiden och är miljövänligt.
– Var någon del av leveransen specialanpassad till er?
– Hälften av leveransen var specialanpassad till oss.

Soeco på Instagram

Jönköping
+46 36 55 05 000
Stockholm
+46 8 122 042 50
info@soeco.se
Öppettider: Mån-fred 8–17