Återbrukade kontorsmöbler

Soeco bidrar till en mer hållbar planet genom att erbjuda återbrukade kontorsmöbler av god design och hög kvalité. Det blir billigare och mer flexibelt för dig. Smartare än nytt!
HÅLLBART

Vi på Soeco vill förändra den rådande attityden till slit-och-släng inom kontorsmöbelbranschen.

PRISVÄRT

Seoeco erbjuder återbrukade kontorsmöbler som ser ut som nya men kostar som begagnade.

FULLSERVICE

Hos Soeco får du alltid fullservice och vi är din partner vid kontorsexpansion, förändring eller flytt.

Referensprojekt

Vi har levererat återbrukade kontorsmöbler till tusentals företag sedan starten. Ett av dem är Barnmorskegruppen Öresund

”Soecos cirkulära tänkande genom sin satsning på återbruk ligger helt i linje med vår egen långsiktiga strategi.” -Petra Vigh, marknadsansvarig

Vår sociala agenda

Förutom att sälja återbrukade kontorsmöbler och därmed bidra till mer hållbara arbetsplatser runt om i vårt land så är socialt ansvarstagande och medmänsklighet alltid en del i hur vi gör affärer.

En medmänsklig arbetsplats

Vi har ett flertal anställda som tidigare av olika anledningar haft svårt för att passa in eller få ett jobb på annat håll. Vi är dessutom ett mångkulturellt företag där mer än 50 % av vår personal har ett ursprung i ett annat land än i Sverige.

Senaste inkommet

Vi kan specialanpassa kontorsmöbler åt dig

Förutom att rekonditionera och renovera de kontorsmöbler som vi köper in kan vi förädla och specialanpassa dem utifrån dina egna önskemål. Vi har alltid full kontroll över kvaliteten på detta arbete då det görs i egen regi med tapetseri, lackering, snickeri och metallarbeten.

Varumärken

Vi jobbar med alla förekommande kvalitetsvarumärken inom design- och kontorsmöbelbranschen i Sverige. Med tanke på att vi köper in begagnade kontorsmöbler som vi sedan ger nytt liv genom rekonditionering, renovering och ibland förädling så kan vårt sortiment variera över tid.

Soeco på Instagram
Scroll to Top