Vi hjälper dig med begagnade företagsmöbler och relaterad service för ditt kontor?

Soeco erbjuder ett antal tjänster inom kontorsservice utöver vår kärnverksamhet att sälja eller hyra ut begagnade företagsmöbler.

• Kabelsanering – Vi hjälper till så att kabelhärvorna på ditt kontor försvinner.
• Möbelinventering – Vi inventerar din befintliga inredning.
• Interna omflyttningar – Vi hjälper dig att flytta möbler på ditt kontor.
• Flytt – Vi hjälper till med planering.
• Renoveringstjänst – Vi hjälper till att rekonditionera, renovera och reparera dina befintliga möbler för att förlänga deras livscykel.

Kontakta oss för mer utförlig information kring vår kontorsservice.

Scroll to Top