Kontorsservice

Vi hjälper dig med begagnade företagsmöbler och relaterad service för ditt kontor?

Soeco erbjuder ett antal tjänster inom kontorsservice utöver vår kärnverksamhet att sälja eller hyra ut begagnade företagsmöbler.

• Kabelsanering – Vi hjälper till så att kabelhärvorna på ditt kontor försvinner.
• Möbelinventering – Vi inventerar din befintliga inredning med hjälp av vår inventeringsapp.
• Interna omflyttningar – Vi hjälper dig att flytta möbler på ditt kontor.

• Flytt – Vi hjälper till med planering.
• Renoveringstjänst – Vi hjälper till att rekonditionera, renovera och reparera dina befintliga möbler för att förlänga deras livscykel.

Soeco på Instagram

Jönköping
+46 36 55 05 000
Stockholm
+46 8 122 042 50
Göteborg
+46 31 76 29 900
[email protected]
Öppettider:
Mån-fred 8–17